«

Çorlu Güvenlik Firmaları

Çorlu Güvenlik Firmaları:

Özel Güvenlik Şirketleri , 5188 sayılı Kanunun amacını açıklayan 1. maddesinde; “Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir” denmekte ve özel güvenliği ana-asıl değil, tamamlayıcı içerikte bir güvenlik hizmeti olarak ele almaktadır.

Kişi, kurum ve kuruluşların kendi güvenliklerini bir ücret karşılığı sağlamaları 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat yönüyle olanaklı hale gelmiştir. Özel güvenlik teşkilatları; eğitimi, yönetimi ve denetimi düzgün ve kontrol edilebilir olduktan sonra genel kolluğun tamamlayıcısı ve yardımcısı olmaya aday bir birimlerdir. Son olarak, kamusal yönü ikinci derecede olup ticari yönü ağır basan alanlarda güvenlik hizmetlerinin devlete yük olmayacak biçimde özel sektöre devredilmesinde ayrıca fayda bulunmaktadır.

Altay Özel Güvenlik şirketi kendisine tanınan yetki ve sorumluluğu, kanun  çerçevesinde uygulamada esas alarak çok çeşitli iş dallarında iştigal eden tüzel kişilik, kurumsal firma ve kamu projelerine hizmet vermektedir.

Çorlu bölgesinde altay güvenliğin devriye aracı bulunmaktadır. Güvenlik projelerine gece ve gündüz denetim yapılmaktadır. Gece ve gündüz denetimleri operasyon müdürleri yapmaktadır. Yapılan denetimler ile güvenlik kalite puanı yükselmektedir. Çorlu da güvenlik şirketi olarak bir çok fabrika ve şantiyenin güvenliğini yapmaktayız. Güvenlik şirketleri Çorlu, Özel Güvenlik şirketleri Çorlu

 

Çorlu Güvenlik Firmaları